Wat houdt letselschade in?

Er is sprake van letselschade op het moment dat een mens vanwege een ongeval of voorval een lichamelijke en/of geestelijke letsel oploopt. De slachtoffer kan schade oplopen door eigen toedoen of door een ander veroorzaakt.

Studenten letselschade ondersteunt slachtoffers van letselschade en adviseert de slachtoffers hierbij. Op de volgende gebieden komen de meeste letselongevallen voor:

  • Verkeersongevallen
  • Bedrijfsongevallen

Letsel door een verkeersongeval:

Op het moment dat er sprake is van een verkeersongeval met betrekking tot inzittende of opzittende passagiers van motorvoertuigen hebben deze bij letselschade in vrijwel alle gevallen recht op letselschadevergoeding. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet biedt extra bescherming voor fietsers en voetgangers. Op het moment dat er sprake is van letsel bij een verkeersongeval moet de verzekering van de tegenpartij het opgelopen letselschade vergoeden. De slachtoffer mag bovendien een letselschadebureau inschakelen op de kosten van de aansprakelijke partij(en).

Wat wordt vergoedt op het moment van letselschade?

Wanneer er sprake is van letsel, zal de eerste gedachte van de slachtoffer niet schadevergoeding zijn. Er kan op dat moment sprake van zowel directe als indirecte gevolgen. Op het moment dat de aansprakelijkheid is vastgesteld dient alle geleden en te lijden schade die zowel materieel als immaterieel van het slachtoffer door de aansprakelijke partij wordt vergoed. De verzekering betaald frequent de schade.

Hoe kan ik iemand aansprakelijk stellen?

Door middel van een aangetekende brief kunt u de wederpartij aansprakelijk stellen voor letselschade. Hierbij kunnen wij u ter plekke bijstand bieden en bij het vervolg proces. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op voor ondersteuning op met het nummer: 010 766 00 25